Светлинна терапия

Светлинна терапия/Д“Арсонвал

Светлинна терапия
  УВ лъчи са най-активно действащата част от спектъра на светлинната. Те оказват въздействие върху целия организъм. Тези лъчи усилват кръвообращението и лимфообращението, повлияват обмяната на веществата. УВ-лъчите имат най-висока енергия, в сравнение с видимите и инфрачервените лъчи.


Инфрачервените лъчи
  Инфрачервените лъчи загряват директно кожата и отпускат мускулите, което благоприятства оздравителния процес. Затоплените мускули и тъкани водят до отпускане на тялото и приложените последващи процедури имат дълготрайно и ефективно действие.

Цена на процедурата: 8 лв.