Кинезитерапия

Кинезитерапия - лечението чрез движение е основно възстановяващ или поддържащ метод при голям набор от заболявания .Кинезитерапията решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.

Цена на процедурата: 30 лв.