Диагностика с биоскенер

Диагностика с биоскенер

Биоскенерът е технология за ранна компютърна диагностика на здравословното състояние. Основан върху квантовата медицина, биоскенерът използва научните постижения в електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка. На базата на този анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.

Цена на процедурата: 30 лв.